Splošni pogoji uporabe

Lastnik spletne strani

Lastnik spletne strani Vigor.si (domena vigor.si in vse poddomene), v nadaljevanju lastnik ali lastnik spletne strani:

Vis Corporis d.o.o.
Litostrojska 56
1000 Ljubljana
Slovenija

Splošno

Storitve, ki jih ponuja spletna stran Vigor.si, so predmet teh pogojev uporabe, pri čemer si lastnik spletne strani Vigor.si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Uporabnik se zavezuje, da bo občasno preveril, ali so se splošni pogoji uporabe spremenili.

Če ste se odločili za registracijo in sodelovanje na strani Vigor.si, se šteje, da ste seznanjeni s temi splošnimi pogoji uporabe in da v celoti in popolnoma soglašate z njimi. Članstvo in sodelovanje je prostovoljno.

Splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse oblike uporabe spletne strani Vigor.si in na vse oblike interaktivne komunikacije, ki jo spletna stran Vigor.si omogoča. Za uporabo se šteje tudi dostop do interaktivnih vsebin, uporaba funkcij in aplikacij spletne strani kakor tudi prenos vseh vrst datotek in drugih vsebin iz spletne strani Vigor.si.

Vsebina spletne strani Vigor.si predstavlja veljaven in zavezujoč sporazum med uporabnikom in lastnikom spletne strani.

Vsak uporabnik spletne strani se s tem zavezuje, da bo v celoti spoštoval splošne pogoje uporabe, v nasprotnem primeru mora takoj prenehati z uporabo spletne strani Vigor.si.

V primeru kakršnega koli spora v povezavi s splošnimi pogoji uporabe ali v zvezi z uporabo spletne strani Vigor.si je za tak spor pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.

Omejitev uporabe / varstvo avtorskih pravic

Če ni drugače določeno, lahko storitve na strani Vigor.si uporabljate samo za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, prenašanje, prikazovanje, izvajanje, reproduciranje, objavljanje, licenciranje, predelovanje, posredovanje, prodaja ali kakršnakoli druga oblika uporabe katerekoli informacije, dokumenta, fotografije ali druge vsebine, programske opreme ali storitve, ki jih nudi stran Vigor.si. Vse gradivo na strani Vigor.si je avtorsko zaščiteno po Zakonu o avtorski in drugih pravicah (Uradni list RS, št. 44/06).

Dokumenti na spletni strani

Uporaba dokumentov, ki se nahajajo na tej spletni strani, je dovoljena pod naslednjimi pogoji:

 • če pred tem pridobite pisno dovoljenje oz. soglasje lastnika ali urednika strani,
 • če se na vseh kopijah pojavi obvestilo o pridržanih avtorskih pravicah,
 • če gre za uporabo za informativne, osebne in nekomercialne namene,
 • če je na dokumentu naveden avtor in povezava na izvorno spletno stran,
 • če se dokumenti na noben način ne spreminjajo oziroma preoblikujejo.

Zgoraj omenjeni dokumenti ne zajemajo dizajna ali videza strani Vigor.si, ki so zaščiteni z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, z Zakonom o industrijski lastnini ter podzakonskimi akti. Logo, grafika, zvok ali videz spletne strani se ne sme kopirati, razen če lastnik portala na to pristane s pisnim soglasjem.

Lastnik ne zagotavlja primernosti informacij, ki so vsebovane v dokumentih in povezanih grafikah, ki so objavljeni na spletni strani Vigor.si. Lastnik strani v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe informacij na spletni strani Vigor.si. Dokumenti in grafike na spletni strani lahko vsebujejo nepravilnosti ali tipografske napake. Lastnik spletne strani Vigor.si si pridržuje pravico do spremembe vsebine brez predhodnega obvestila.

Članstvo

V primeru nespoštovanja pravil spletne strani se vam lahko uporabniški račun brez predhodnega obvestila deaktivira, s čimer vam je nadaljnje sodelovanje onemogočeno. Opozarjamo vas, da spoštujte temeljne človekove pravice in svoboščine, ne glede na vašo narodnost, vero, raso, spol, politično ali kakšno drugo opredelitev, starost, družbeni položaj ali kakršno koli drugo osebno okoliščino.

Za sodelovanje na straneh Vigor.si se odločate prostovoljno. Za svoja dejanja osebno (tudi kazensko) odgovarjate. V primeru, da imate utemeljen razlog za izbris svojega sporočila ali profila, nam svojo zahtevo sporočite na podpora@online.vigor.si. Podvojene registracije se izbrišejo ali združijo. V primeru, da ste pozabili geslo, uporabite sistem za ponastavitev gesla ali kontaktirajte lastnika spletne strani.

Varnost

Če želite na strani Vigor.si odpreti uporabniški račun, morate opraviti postopek registracije, pri čemer je obvezno, da so vsi zahtevani podatki popolni in pravilni. S tem ko odprete uporabniški račun, se zavežete, da ste odgovorni za vse aktivnosti, ki se dogajajo na vašem uporabniškem računu. V primeru zlorabe vašega uporabniškega računa morate o tem nemudoma obvestiti lastnika spletne strani, sicer ste lahko odgovorni za vse napake ali izgubo podatkov, ki so vzrok zlorabe vašega uporabniškega računa.

Zavezujete se, da ne boste na noben način ogrožali delovanja spletne strani Vigor.si, kar vključuje poskus obremenjevanja, poškodovanja ali uničenja strežnikov, na katerih spletna stran deluje. Prav tako se zavezujete, da ne boste poskušali na noben način pridobiti dostopa do drugih uporabniških računov.

Uporaba spletne strani

Storitve strani Vigor.si so predvsem, a ne izključno:

 • objavljanje člankov in novic
 • iskalnika po podatkovnih zbirkah živil in receptov / obrokov in aplikacija za sestavljanje obrokov ter spreminjanje in prilagajanje obstoječih receptov lastnim potrebam
 • spletna aplikacija za različne programe vadbe
 • spletna aplikacija za komunikacijo med uporabniki storitev in izvajalci / trenerji

Prepovedana je kakršnakoli zloraba ali izkoriščanje vsebin in aplikacij izven predvidene.

Lastnik spletne strani si pridržuje pravico, da vam brez predhodnega opozorila zavrne dostop do uporabniških strani in aplikacij na spletni strani za določen ali nedoločen čas. V primeru zavrnitve dostopa zaradi nedovoljene uprabe niste upravičeni do povrnitve članarine.

Objavljeni materiali

Lastnik spletnega strani ne postane lastnik materialov, ki jih objavite na spletnegi strani Vigor.si, vendar si pridržuje pravico, da vašo objavo uporabi v zvezi z internetnim poslovanjem. Za objavo na spletni strani Vigor.si vam ne pripada nikakršno plačilo. Z objavo jamčite, da imate pravico do razpolaganja s tekstovnim, avdio ali slikovnim gradivom, ki ste ga objavili.

Hkrati z objavo jamčite, da je vaša objava skladna s slovensko zakonodajo, predvsem pa z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah, Zakonom o industrijski lastnini ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Z objavo kateregakoli gradiva dovoljujete, da vsi uporabniki oziroma obiskovalci spletnega portala uporabljajo slike skladno s temi pravili uporabe in skladno z zakonodajo, pri čemer vam ne pripada nikakršno plačilo.

Cene

Vse cene so izražene v evrih (€) in vsebujejo DDV. Vse cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo le do njihove vsakokratne spremembe.

Če naj bi pri članarinah, ki se avtomatično podaljšujejo, prišlo do spremembe cen, vas bomo o tem poskušali obvestiti še pred spremembo. Vigor.si ne prevzema odgovornosti za povečane stroške, če po obvestilu o spremembi cen ne spremenite oz. prekličete svoje naročnine.

Načini plačila

Pri spletnem nakupu storitev / članstev omogočamo naslednje načine plačila:

 1. preko Pay Pal-a
 2. z bančnim nakazilom na poslovni račun

Plačilo preko PayPala

PayPal posreduje pri opravljanju plačil blaga in storitev prek spleta. Uporabnikom omogoča anonimno, varno in hitro poslovanje na globalni ravni.

Prednosti PayPal-a:

 1. predstavlja varen način plačevanja naročil prek spleta
 2. številka vaše kreditne kartice prodajalcu ni razkrita
 3. pri plačevanju s pomočjo PayPal-a lahko uporabljate kartice: Visa, Mastercard in AmericanExpress

Pri plačilu s pomočjo PayPal-a imate možnost izbire dveh načinov plačila, in sicer:

 1. lahko si ustvarite svoj PayPal račun in se prijavite s svojim uporabniškim imenom in geslom
 2. če nimate svojega PayPal računa, lahko brez predhodne registracije (kot gost) plačate z eno od kreditnih oziroma debetnih kartic: Visa, Visa Electron, Mastercard in AmericanExpress

Plačilo z bančnim nakazilom na naš poslovni račun

Soritve ali izdelke lahko na katerikoli banki, pošti, spletni banki ali bankomatu plačate z nakazilom na naš transakcijski račun. Podatke za plačilo prek bančnega nakazila dobite po oddaji naročila.

Prekinitev članstva in vračilo kupnine

Spletna stran Vigor.si ponuja 2 osnovna načina plačevanja članarin oz. dostopov do aplikacij in storitev:

 1. enkratno plačilo za dostop do aplikacij in storitev
 2. periodična plačila oz. sistem naročnine (npr. vsakih 6 tednov, enkrat na 6 mesecev, enkrat letno ipd.), ki se izvršujejo avtomatično (avtomatično podaljšanje članarine)

Enkratno plačilo omogoča dostop do plačane aplikacije oz. storitev do zaključka plačilnega obdobja oz. doživljenjsko, če je tako zapisano v opisu aplikacije. V primeru prekinitve lahko vse storitve in aplikacije, ki jih zajema določeno članstvo, vezano na enkratno plačilo, uporabljate oz. koristite do zaključka plačilnega obdobja oz. doživljenjsko, če je tako zapisano v opisu aplikacije. Vplačani znesek za preostali čas do konca plačilnega obdobja se ne vrne.

Periodična plačila oz. sistem naročnine se plačuje do preklica, ki ga lahko izvedete v svojem uporabniškem računu. V primeru prekinitve lahko vse storitve in aplikacije, ki jih zajema določeno članstvo, vezano na periodična plačila, uporabljate oz. koristite do zaključka plačilnega obdobja. Vplačani znesek za preostali čas do konca plačilnega obdobja se ne vrne.

Prepoved oglaševanja in pristranskega podajanja mnenj

Prepovedano je:

 • oglaševanje, promoviranje, prodaja ali kakršnokoli pristransko podajanje mnenj na katerikoli podstrani Vigor.si,
 • dajanje povezav oz. vsak drug način omogočanja dostopa do drugih konkurenčnih (komercialnih ali nekomercialnih) strani,
 • posredno oglaševanje (npr. e-mail naslov, ki nakazuje na druge komercialne ali nekomercialne spletne strani, zloraba zasebnih sporočil, dnevnikov in podobno),
 • vpisovanje reklam ali drugih informacij v osebni profil, ki po mnenju urednika strani, administratorjev in moderatorjev sodijo pod oglaševanje.

O tem, kaj sodi pod oglaševanje, presoja lastnik spletne strani.